OM OSS
Safepath er et konsulent- og rådgivingsselskap med ekspertkunnskap innen marine operasjoner og marin sikkerhet. Vi driver med 24/7 overvåking av maritim fartøystrafikk, inspeksjoner, tredjeparts-godkjenning, revisjon, utvikling og forenkling av prosedyrer, samt kursing i sikkerhet om bord på fartøy. Vi leier også ut marine eksperter på ankerhåndtering, slepeoperasjoner, arktiske farvann, riggflytt og beredskap.

VÅRT MÅL
Vårt mål er å gjøre det enkelt å øke sikkerheten og effektiviteten ved aktiviteter til havs. Våre leveranser er kundetilpasset og strekker seg fra forberedelse og koordinering til sluttrapport.

HVA GJØR OSS UNIKE
Safepath AS skal være en brobygger som bidrar til økt sikkerhet, reduserte kostnader og effektivisering for våre kunder. Vi har som mål å bli Norges største private beredskapssentral innen marine operasjoner, beredskap, inspeksjoner og trafikkovervåking.

  • Vi har en bredde i våre tjenester og kan levere et komplett konsept som ingen annen kan
  • Vi er fleksible og kan snu oss rundt på veldig kort tid
  • Vi har fokus på design og innovasjon i alt vi gjør
  • Sikkerhet skal være enkelt og forståelig for alle

 

SERTIFISERINGER
Safepath AS har fått følgende sertifiseringer:

  • Iso 9001:2015
  • Achilles JQS

sert