OFFSHORE

“Vi har en bredde i våre tjenester som gjør at vi kan levere et unikt konsept

TERJE RØDAHL, DAGLIG LEDER SAFEPATH

VÅRE TJENESTER
INSPEKSJONER
Vi utfører:
 • Suitability survey
 • DP Advisory og verification
 • OVID
SIKKERHETSØVELSER

Vi lager praktiske og realistiske øvelser som vi utfører om bord på arbeidsfartøy og lokasjon

Vi øver mannskapet i:

 • Krisekommunikasjon
 • Mann-over-bord fra fartøy og installasjon
 • Kritisk førstehjelp
 • Brann- og havari
 • Evakuering
MARINE OPERASJONER

Erfarent personell for:

 • IMR Operasjoner
 • Subsea operasjoner
 • Pre-installering & recovery av anker
 • Riggflytt
HAVOVERVÅKING

Vi tilbyr:

 • 24/7 Trafikkovervåkning av havområdet rundt installasjon/rigg
 • Oversikt over ressurser i området
 • Kartlegging og statistikk av fartøytype og trafikkmengde
 • Oil spill detection (OSD)
 • Rapporter etter kundens ønsker
BEREDSKAP

Vi tilbyr:

 • Kontinuerlig oppdatering av trafikkbildet
 • Bygging av datakort for nærliggende fartøy
 • Bistand til 2.linje ved nød- og krisesituasjoner
REFERANSEPROSJEKTER

A/S NORSKE SHELL

Fartøyinspeksjoner (2014 – )
Sikkerhetsøvelser fartøy (2014 – )
Shell Basemanual (2018)
Skifte av livbåter på Draugen (2017)
Sikkerhetsdag Shell Base (2017)
Shell Marinemanual (2016)
GAP NWEA og G-OMO (2015)

ROSS OFFSHORE

Fartøyinspeksjoner (2014 – )
Marine rep ved riggflytt (2014 -)
Havovervåkning (Tullow Oil – 2016)
Havovervåkning (VNG – 2015)

EQUINOR

Prosedyrer for Njord Bravo (2018)
Fortøyning ankomst og avgang Njord Bravo (2016 – 2018)
Fortøyning ankomst og avgang Heidrun (2015)

GLOBAL MARITIME

Marine rep ved riggflytt (2017 – )

WELL EXPERTISE

Marine rep ved riggflytt (2017)
Fartøyinspeksjoner (2017)
Havovervåkning (Wellesley – 2017)
Havovervåkning (Faroe – 2017)

AGR

Havovervåkning (Faroe – 2016)
Havovervåkning (Engie – 2016)
Marine rep ved riggflytt (2016)
Fartøyinspeksjoner (2016)