BLI TRYGG PÅ SIKKERHET

Vi lager praktiske og realistiske øvelser av potensielt kritiske og farlige situasjoner som knyttes opp mot fartøyets gjeldende prosedyrer og system. Kurset gjennomføres om bord mens fartøyet er i normal drift. Dermed knyttes besetningen konkret til den realistiske arbeidshverdagen. Vi har erfaring med at våre kurs bidrar til at besetningen blir tryggere på sin egen og andres rolle under en reell nødsituasjon. Vi skreddersyr gjerne kurspakker etter behov.

KURSPAKKER

SJARKER UNDER 15 M

Uavhengig av om man arbeider alene eller sammen med andre på havet, har alle ansvar for å hjelpe til under en nød-/krisesituasjon. For å kunne bistå er det ikke nok å ha mye utstyr om bord, man må også vite hvor det befinner seg og hvordan man skal bruke det.

VI ØVER BESETNINGEN I:
Mann-over-bord: Få MOB opp av havet, pasientbehandling og evakuering av pasient.
Kritisk førstehjelp: Blødninger, hypotermi, frie luftveier, hjerte-/ lungeredning.
Brann- og havariøvelse: Plassering og bruk av utstyr, evakuering, kommunikasjon.

FARTØY OVER 15 M

Mange farlige situasjoner kan oppstå mens fartøyet er i drift. Sammen med besetningen øver vi på de vanligste ulykkesscenarioene med fokus på personellkontroll, kommunikasjon, egensikkerhet og utstyrskontroll.

VI ØVER BESETNINGEN I:
Mann-over-bord: MOB-båt ut og inn, pasientbehandling og evakuering av pasient.
Kritisk førstehjelp: Blødninger, hypotermi, frie luftveier, hjerte-/ lungeredning.
Brann- og havariøvelse: Plassering og bruk av utstyr, evakuering, kommunikasjon.

REDERIØVELSE

Vi trener beredskapsorganisasjonen til rederiet på et realistisk nød- /krisescenario som kan oppstå på et fartøy, f.eks i et område utenfor telefondekning. Rederiøvelsene fører til at de involverte føler seg tryggere på sine roller og oppgaver om en reell situasjon skulle oppstå.

Safepath spiller rollene til: Forsikringsselskaper, redningstjenester, pårørende og myndigheter.

VI ØVER ORGANISASJONEN I:
Kommunikasjon og krisehåndtering: Rederiets håndtering av bl.a myndighetskontakt, pårørende og media i en stresset og uavklart situasjon.