TRYGGERE HVERDAG TIL HAVS

OFFSHORE – HAVBRUK – FISKERI

SIKKERHET FØRST: Safepath er en unik leverandør av marine tjenester samlet under ett tak. Fra vårt kontor i Kristiansund leverer vi 24/7 havovervåking, marine operasjoner, beredskap og inspeksjoner.Vi er opptatt av en god dialog mellom offshore, havbruk og fiskeri. Siden vi er et bindeledd med aktører innenfor alle disse næringene, får vi også til et godt samarbeid mellom næringene.Våre ansatte har god kompetanse innen relevante regelverk. Med utgangspunkt i gjeldende regelverk utarbeider og forenkler vi prosedyrer for å gjøre alle operasjoner sikker, mer effektivt og lønnsomt.